een gezonde verzorging
haar en hoofdhuid

Last van haark­lacht­en en/of hoofd­huid­prob­le­men zoals haaruit­val, dun­ner wor­dend haar, pso­ri­a­sis, droge hoofd­huid / schil­ver­ing of vette hoofd­huid? Hair7even helpt je verder en pakt het prob­leem bij de wor­tel aan!

Onze salon werkt met pro­fes­sionele haar- en hoofd­huid­pro­ducten van Mediceu­ti­cals. Mediceu­ti­cals ontwikkelt en lev­ert unieke der­ma­tol­o­gis­che pro­ducten die het haar en de hoofd­huid in een opti­male con­di­tie bren­gen en houden.

Wij helpen je graag verder bij een gezonde ver­zorg­ing van haar en hoofd­huid. Kom langs voor passend advies en behandeling.

hoofd­huid
wist je dat
  • Een op de vier man­nen, vrouwen en kinderen momenteel last hebben van veel voorkomende hoofdhuidproblemen.
  • Meer dan 90% van alle mensen ooit te mak­en kri­jgt met hoofd­huid­prob­le­men: roos, pso­ri­a­sis, seb­or­rhe­ic der­mati­tis, eczeem of een droge hoofdhuid.
  • Het optre­den van verve­lende hoofd­huid aan­doenin­gen steeds vak­er voorkomt, vooral een vette hoofdhuid.
  • Een onge­zonde hoofd­huid mede oorza­ak is van haaruitval.
  • De meest verkochte sham­poo in de wereld een med­i­c­i­nale anti-roos behan­del­ing is.
dun­ner wor­dend haar
haar­uitval

Helaas komt dun­ner wor­dend haar of haaruit­val steeds vak­er voor bij zow­el man­nen als vrouwen. Dit kan o.a. veroorza­akt wor­den door stress, trau­ma, med­icatie, erfe­lijkheid, menopauze of oud­er­dom. Spe­ci­aal voor deze vor­men van haaruit­val heeft Mediceu­ti­cals de Advanced Hair Restora­tion Tech­nol­o­gy lijn ontwikkeld.

Moet je een chemoku­ur ondergaan?

Dan kan het zijn dat het haar uit­valt afhanke­lijk van de chemother­a­pie die je ont­vangt. Haarver­lies door chemother­a­pie is tijdelijk. Na de kuur duurt het enkele weken voor­dat het haar weer begint te groeien. De pro­ducten van Mediceu­ti­cals kun­nen helpen met het stim­uleren van nieuwe haar­groei en het her­s­tel van een gezonde hoofdhuid.

Vraag ons geheel vri­jbli­jvend om advies.