een gezon­de verzorging
haar en hoofdhuid

Last van haar­klach­ten en/of hoofd­huid­pro­ble­men zoals haar­uit­val, dun­ner wor­dend haar, pso­ri­a­sis, dro­ge hoofd­huid / schil­ve­ring of vet­te hoofd­huid? Hair7even helpt je ver­der en pakt het pro­bleem bij de wor­tel aan!

Onze salon werkt met pro­fes­si­o­ne­le haar- en hoofd­huid­pro­duc­ten van Medi­ceu­ti­cals. Medi­ceu­ti­cals ont­wik­kelt en levert unie­ke der­ma­to­lo­gi­sche pro­duc­ten die het haar en de hoofd­huid in een opti­ma­le con­di­tie bren­gen en houden.

Wij hel­pen je graag ver­der bij een gezon­de ver­zor­ging van haar en hoofd­huid. Kom langs voor pas­send advies en behandeling.

hoofd­huid
wist je dat
  • Een op de vier man­nen, vrou­wen en kin­de­ren momen­teel last heb­ben van veel voor­ko­men­de hoofdhuidproblemen.
  • Meer dan 90% van alle men­sen ooit te maken krijgt met hoofd­huid­pro­ble­men: roos, pso­ri­a­sis, sebor­r­heic der­ma­ti­tis, eczeem of een dro­ge hoofdhuid.
  • Het optre­den van ver­ve­len­de hoofd­huid aan­doe­nin­gen steeds vaker voor­komt, voor­al een vet­te hoofdhuid.
  • Een onge­zon­de hoofd­huid mede oor­zaak is van haaruitval.
  • De meest ver­koch­te sham­poo in de wereld een medi­ci­na­le anti-roos behan­de­ling is.
dun­ner wor­dend haar
haar­uitval

Helaas komt dun­ner wor­dend haar of haar­uit­val steeds vaker voor bij zowel man­nen als vrou­wen. Dit kan o.a. ver­oor­zaakt wor­den door stress, trau­ma, medi­ca­tie, erfe­lijk­heid, meno­pau­ze of ouder­dom. Spe­ci­aal voor deze vor­men van haar­uit­val heeft Medi­ceu­ti­cals de Advan­ced Hair Res­tora­ti­on Tech­no­lo­gy lijn ontwikkeld.

Moet je een che­mo­k­uur ondergaan?

Dan kan het zijn dat het haar uit­valt afhan­ke­lijk van de che­mo­the­ra­pie die je ont­vangt. Haar­ver­lies door che­mo­the­ra­pie is tij­de­lijk. Na de kuur duurt het enke­le weken voor­dat het haar weer begint te groei­en. De pro­duc­ten van Medi­ceu­ti­cals kun­nen hel­pen met het sti­mu­le­ren van nieu­we haar­groei en het her­stel van een gezon­de hoofdhuid.

Vraag ons geheel vrij­blij­vend om advies.

medi­ceu­ti­cals
pro­duc­ten