Afspraak

telefoon
0182 613 293

e‑mail
info@hair7.nl

Di. / Wo. / Vr.
08.30 — 17.30 uur

Donderdag
09.00 — 20.00 uur

ZATERDAG
08.00 — 14.00 uur

adres
Bre­de­rol­aan 2 
2741 BG Waddinxveen 


volg ons op
prijs­verhoging

Van­we­ge de stij­gen­de ener­gie­prij­zen zijn we helaas genood­zaakt om onze prij­zen te gaan ver­ho­gen per 1 janu­a­ri 2023.

We had­den gehoopt om dit niet te hoe­ven doen, omdat we weten dat alles al zoveel duur­der is gewor­den, maar na het bericht over de stij­ging van de ener­gie­prij­zen kun­nen we niet anders con­clu­de­ren dat we niet onder de prijs­ver­ho­ging uit­ko­men om het alle­maal toch ren­da­bel te houden.

Alvast bedankt voor uw begrip en we hopen u in 2023 nog steeds in onze salon te verwelkomen.

Liefs,
brenda en Bianca
Boek op tijd
aan­ge­pas­te ope­nings­tij­den in sep­tem­ber en oktober

Tij­dens de vakan­tie zal er min­der beschik­baar­heid zijn in de agen­da. Houd hier reke­ning mee en natuur­lijk ook met uw eigen vakan­tie. Boek daar­om nu al vooruit.

Bren­da is met vakan­tie van 23 sep­tem­ber t/m 3 okto­ber. Tij­dens deze peri­o­de is er min­der beschik­baar­heid en zijn we niet alle dagen open. Hou hier reke­ning mee. Boek daar­om nu al vooruit! 
hair7even is gesloten op
 • Zater­dag 23 sep­tem­ber
 • Woens­dag 27 sep­tem­ber
 • Vrij­dag 29 sep­tem­ber
Maak een
afspraak

Is het weer tijd voor een bezoek aan de kap­per? Maak snel jouw afspraak bij Hair7even om er weer stra­lend uit te zien. Dit kan gemak­ke­lijk onli­ne of bel ons op tele­foon­num­mer 0182 613 293.

Mocht je niet zeker weten wel­ke behan­de­ling je moet kie­zen bij het onli­ne maken van een afspraak? Bel de salon of kom langs en wij bespre­ken de mogelijk­heden met je.

Maak online je afspraak:
 • Klik op de knop “Maak een afspraak”
 • Een nieuw scherm / tab­blad zal openen
 • Selec­teer je behandeling
 • Kies door wie je geknipt wilt worden
 • Kies een datum en tijd
 • Vul je gege­vens in
 • Klik op de knop “Maak afspraak” om je afspraak te bevestigen
 • Je ont­vangt een beves­ti­gings­mail van je afspraak. Noteer de datum en tijd uit de beves­ti­gings­mail in je agenda

Lukt het niet om onli­ne een afspraak in te plan­nen, kun je ons bel­len voor het maken van een afspraak op tel. 0182–613293.

maak ken­nis met
onze kap­pers