Afspraak

telefoon
0182 613 293

e‑mail
info@hair7.nl

Di. / Wo. / Vr.
08.30 — 17.30 uur

Donderdag
09.00 — 20.00 uur

ZATERDAG
08.00 — 14.00 uur

adres
Bredero­laan 2 
2741 BG Waddinxveen 
volg ons op
prijs­verhoging

Van­wege de sti­j­gende energiepri­jzen zijn we helaas genoodza­akt om onze pri­jzen te gaan ver­hogen per 1 jan­u­ari 2023.

We had­den gehoopt om dit niet te hoeven doen, omdat we weten dat alles al zoveel duur­der is gewor­den, maar na het bericht over de sti­jging van de energiepri­jzen kun­nen we niet anders con­clud­eren dat we niet onder de pri­jsver­hoging uitkomen om het alle­maal toch rend­abel te houden.

Alvast bedankt voor uw begrip en we hopen u in 2023 nog steeds in onze salon te verwelkomen.

Liefs,
brenda en Bianca
Boek op tijd
aangepaste open­ingsti­j­den in sep­tem­ber en oktober

Tij­dens de vakantie zal er min­der beschik­baarheid zijn in de agen­da. Houd hier reken­ing mee en natu­urlijk ook met uw eigen vakantie. Boek daarom nu al vooruit.

Bren­da is met vakantie van 23 sep­tem­ber t/m 3 okto­ber. Tij­dens deze peri­ode is er min­der beschik­baarheid en zijn we niet alle dagen open. Hou hier reken­ing mee. Boek daarom nu al vooruit! 
hair7even is gesloten op
 • Zater­dag 23 sep­tem­ber
 • Woens­dag 27 sep­tem­ber
 • Vri­jdag 29 sep­tem­ber
Maak een
afspraak

Is het weer tijd voor een bezoek aan de kap­per? Maak snel jouw afspraak bij Hair7even om er weer stral­end uit te zien. Dit kan gemakke­lijk online of bel ons op tele­foon­num­mer 0182 613 293.

 • Klik op de knop “Maak een afspraak”
 • Een nieuw scherm / tab­blad zal openen
 • Selecteer je behandeling
 • Kies je door wie je geknipt wilt worden
 • Kies een datum en tijd
 • Vul je gegevens in
 • Klik op de knop “Maak afspraak” om je afspraak te bevestigen
 • Je ont­vangt een beves­tig­ings­mail van je afspraak. Noteer de datum en tijd uit de beves­tig­ings­mail in je agenda

Lukt het niet om online een afspraak in te plan­nen, kun je ons bellen voor het mak­en van een afspraak op tel. 0182–613293.

In sep­tem­ber en okto­ber zijn er min­der plekken beschik­baar wegens vakantie. Boek daarom nu al vooruit!

maak ken­nis met
onze kap­pers