Afspraak

telefoon
0182 613 293

e‑mail
info@hair7.nl

Di. / Wo. / Vr.
08.30 — 17.30 uur

Donderdag
09.00 — 20.00 uur

ZATERDAG
08.00 — 14.00 uur

adres
Bre­de­rol­aan 2 
2741 BG Waddinxveen 


volg ons op
Boek op tijd
Tij­dens de vakan­tie zal er min­der beschik­baar­heid zijn in de agen­da. Houd hier reke­ning mee en natuur­lijk ook met uw eigen vakan­tie. Boek daar­om nu al vooruit.
Vakantie Monika
 • 24 juli t/m 10 augustus
Vakantie Bianca
 • 3 t/m 24 augustus
Vakantie Brenda
 • 2 okto­ber t/m 17 oktober
Maak een
afspraak

Is het weer tijd voor een bezoek aan de kap­per? Maak snel jouw afspraak bij Hair7even om er weer stra­lend uit te zien. Dit kan gemak­ke­lijk onli­ne of bel ons op tele­foon­num­mer 0182 613 293.

Mocht je niet zeker weten wel­ke behan­de­ling je moet kie­zen bij het onli­ne maken van een afspraak? Bel de salon of kom langs en wij bespre­ken de mogelijk­heden met je.

Maak online je afspraak:
 • Klik op de knop “Maak een afspraak”
 • Een nieuw scherm / tab­blad zal openen
 • Selec­teer je behandeling
 • Kies door wie je geknipt wilt worden
 • Kies een datum en tijd
 • Vul je gege­vens in
 • Klik op de knop “Maak afspraak” om je afspraak te bevestigen
 • Je ont­vangt een beves­ti­gings­mail van je afspraak. Noteer de datum en tijd uit de beves­ti­gings­mail in je agenda

Lukt het niet om onli­ne een afspraak in te plan­nen, kun je ons bel­len voor het maken van een afspraak op tel. 0182–613293.

maak ken­nis met
onze kap­pers