Afspraak

telefoon
0182 613 293

e‑mail
info@hair7.nl

Di. / Wo. / Vr.
08.30 — 17.30 uur

Donderdag
09.00 — 20.00 uur

ZATERDAG
08.00 — 14.00 uur

adres
Bredero­laan 2 
2741 BG Waddinxveen 
volg ons op
prijs­verhoging

Van­wege de sti­j­gende energiepri­jzen zijn we helaas genoodza­akt om onze pri­jzen te gaan ver­hogen per 1 jan­u­ari 2023.

We had­den gehoopt om dit niet te hoeven doen, omdat we weten dat alles al zoveel duur­der is gewor­den, maar na het bericht over de sti­jging van de energiepri­jzen kun­nen we niet anders con­clud­eren dat we niet onder de pri­jsver­hoging uitkomen om het alle­maal toch rend­abel te houden.

Alvast bedankt voor uw begrip en we hopen u in 2023 nog steeds in onze salon te verwelkomen.

Liefs,
brenda en Bianca
de vakantie komt eraan
boek op tijd!

Tij­dens de vakantie zal er min­der beschik­baarheid zijn in de agen­da. Houd hier reken­ing mee en natu­urlijk ook met uw eigen vakantie. Boek daarom nu al vooruit.

aangepaste openingstijden
  • Bren­da is met vakantie van 19 t/m 24 juni
  • Bian­ca is met vakantie van 1 t/m 19 augustus
Maak een
afspraak

Is het weer tijd voor een bezoek aan de kap­per? Maak snel jouw afspraak bij Hair7even om er weer stral­end uit te zien. Dit kan gemakke­lijk online of bel ons op tele­foon­num­mer 0182 613 293.

  • Klik op de knop “Maak een afspraak”
  • Een nieuw scherm / tab­blad zal openen
  • Selecteer je behandeling
  • Kies je door wie je geknipt wilt worden
  • Kies een datum en tijd
  • Vul je gegevens in
  • Klik op de knop “Maak afspraak” om je afspraak te bevestigen
  • Je ont­vangt een beves­tig­ings­mail van je afspraak. Noteer de datum en tijd uit de beves­tig­ings­mail in je agenda

Lukt het niet om online een afspraak in te plan­nen, kun je ons bellen voor het mak­en van een afspraak op tel. 0182–613293.

maak ken­nis met
onze kap­pers
Haarstylist Brenda | Hair7even
Bren­da
Eige­naar
Bren­da werkt ruim 25 jaar als kap­per. Zij is op haar 17e begonnen bij een salon in Boskoop. In 2009 ging Bren­da verder bij Nelly’s Haarsa­lon. Op 1 april 2021 heeft Bren­da de salon overgenomen.
Haarstylist Bianca | Hair7even
Bian­ca
Haarstyl­ist
Bian­ca is inmid­dels 20 jaar kap­per, waar­van 16 jaar in Rot­ter­dam-Hil­legers­berg en de afgelopen 4 jaar in Waddinxveen. Zij werkt al een aan­tal jaar met Bren­da samen en kijkt uit naar deze nieuwe samenwerking.
Haarstylist-Yentl
Yentl
Haarstyl­ist
In mei 2022 is Yentl als sta­giaire begonnen bij Hair7even. Tij­dens deze peri­ode heeft Yentl veel geleerd van haar stage­begelei­der Bren­da. Feb­ru­ari 2023 heeft zij haar kap­per­so­plei­d­ing afgerond. Yentl heeft een frisse blik op het kappersvak.