Behandelingen

wie we zijn
hair­7even

Hair7even is een kleine gezel­lige kap­sa­lon voor het hele gezin. Onze haarstyl­is­ten, Bren­da en Bian­ca, hebben hart voor het vak en nemen de tijd voor je. Ze houden de laat­ste haartrends scherp in de gat­en en zijn gespe­cialiseerd in haar- en hoofd­huid­prob­le­men. Heb je een vraag of wil je advies? Laat het ons weten, we helpen je graag verder! We ver­welkomen je graag in de salon onder ’t genot van een kop­je koffie of thee.

experts in
haar en hoofdhuid

Haaruit­val en hoofd­huid­prob­le­men zoals pso­ri­a­sis, vette hoofd­huid, schil­ver­ing en eczeem komen steeds vak­er voor. Een veelvoorkomende oorza­ak is stress. Hair7even kan je helpen.

Wij werken met pro­fes­sionele haar- en hoofdhuid­producten van Mediceu­ti­cals. Deze zijn pro­ducten zijn spe­ci­aal ontwikkelt om het haar en de hoofd­huid in opti­male con­di­tie te bren­gen en houden.

Kom langs voor passend advies en behan­del­ing. Wij helpen je graag verder met een gezonde ver­zorg­ing van haar en hoofdhuid.

Haarstylist Brenda | Hair7even
Bren­da
Eige­naar en haarstylist

Bren­da werkt ruim 25 jaar als kap­per. Zij is op haar 17e begonnen bij een salon in Boskoop. In 2009 ging Bren­da verder bij Nelly’s Haarsa­lon. Op 1 april 2021 heeft Bren­da de salon overgenomen.


Het is alti­jd mijn droom geweest om een leuke gezel­lige kap­sa­lon te run­nen en na 12 jaar komt dat ein­delijk uit. 

Waarom de salon Hair7even heet?
Niet alleen is het een geluks­ge­tal, maar voor ons een magisch cijfer. De 7 komt veel voor in ons gezin. In al onze ver­jaarda­gen zit een 7 in de datum. Van­daar dat de 7 niet mocht ont­breken in de naam van de salon.

Ik kijk er naar uit om jul­lie te ver­welkomen in mijn eigen zaak Hair7even, maar ook mij verder te ontwikke­len in het kappersvak. 

Tot gauw! 
Brenda
Haarstylist Bianca | Hair7even
Bian­ca
Haarstyl­ist

Met veel passie voor mooi haar streven wij er naar om iedere klant een mooi kapsel te geven. Dit doen wij door te kijken naar de huidi­ge trends en tech­nieken, maar daar­naast ook door goed naar de wensen van de klant te luis­teren en te over­leggen wat mogelijk is.


Mijn naam is Bian­ca, 37 lentes jong en woonachtig in Waddinxveen. Inmid­dels ben ik bij­na 20 jaar kap­per, waar­van 16 jaar in Rot­ter­dam-Hil­legers­berg en de afgelopen 4 jaar in Waddinxveen. 

Ik werk al een aan­tal jaar met Bren­da samen en kijk uit naar deze nieuwe samenwerking.

Ik hoop je snel te mogen ont­van­gen in de salon!
Bianca 
Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Maak dan snel (online) een afspraak of kom langs om een datum te prikken!

Haarstylist Monika | Hair7even
Moni­ka
Haarstyl­ist

Moni­ka is een echte Waddinxveense en woont al haar hele lev­en op het dorp. Moni­ka heeft het knip­pen goed in de vingers. Zij is bij­na 30 jaar werkza­am in het kap­persvak. Ze heeft eerder bij twee andere salons gewerkt. 


Ik vind het leuk om het bij te dra­gen aan het uiter­lijk van klanten. ‘Als je haar maar goed zit!’ 

Ik ont­vang je graag in de salon. 
Monika 

Vanaf 4 okto­ber begint Moni­ka bij Hair7even.

Haarstylist-Yentl
Yentl
Haarstyl­ist

In mei 2022 is Yentl als sta­giaire begonnen bij Hair7even. Tij­dens deze peri­ode heeft Yentl veel geleerd van haar stage­begelei­der Bren­da. Feb­ru­ari 2023 heeft zij haar kap­per­so­plei­d­ing afgerond. Yentl heeft een frisse blik op het kappersvak. 


Mijn naam is Yentl. Ik ben 18 jaar oud en ik woon in Gou­da. In mei 2022 ben ik begonnen met mijn stage bij Hair7even en feb­ru­ari 2023 ben ik ges­laagd voor mijn kap­per­so­plei­d­ing. Tij­dens mijn stage heb ik veel geleerd van Bren­da en leer nog dagelijks de hand­i­ge kneep­jes van het kap­persvak van Bren­da en Bianca. 

Grap­pig feit­je is dat ik nu in de salon werk waar heel vroeger mijn opa en vad­er al kwamen. .

Ik zou het leuk vin­den om u in de salon te mogen ontvangen! 
Yentl