wel­kom
Hair7even

Wel­kom op onze web­si­te. We stel­len ons graag even voor. Hair7even is een klei­ne gezel­li­ge kap­sa­lon in Wad­dinx­veen met hart voor het vak. Onze haar­sty­lis­ten, Bren­da en Bian­ca, hou­den de laat­ste haart­rends scherp in gaten. Zowel Bren­da als Bian­ca zijn gespe­ci­a­li­seerd in haar en hoofd­huid. Bij Hair7even nemen we de tijd voor je. We vin­den het belang­rijk dat je je thuis voelt bij ons en ver­wel­ko­men je graag in de salon onder het genot van een kop­je thee of kof­fie. Of je nou hulp wilt bij het kie­zen van een nieu­we haar­stijl of advies nodig hebt over haar- of hoofd­huid­pro­ble­men? Laat het ons weten, we hel­pen je graag verder!

Boek op tijd
Tij­dens de vakan­tie zal er min­der beschik­baar­heid zijn in de agen­da. Houd hier reke­ning mee en natuur­lijk ook met uw eigen vakan­tie. Boek daar­om nu al vooruit.
Vakantie Brenda
  • 4 juni t/m 8 juni
  • 2 okto­ber t/m 17 oktober
Vakantie Monika
  • 24 juli t/m 10 augustus
Vakantie Bianca
  • 3 t/m 24 augustus
prijs­verhoging

We vin­den het belang­rijk dat onze klan­ten de bes­te kwa­li­teit en ser­vi­ce ont­van­gen. Door stij­gen­de kos­ten van o.a. huur, loon en pro­duc­ten zijn we helaas genood­zaakt om onze prij­zen te ver­ho­gen per 1 juni 2024. We heb­ben getracht om de ver­ho­ging zo mini­maal als moge­lijk te houden.

Bij voor­baat dank voor je begrip en we hopen je bin­nen­kort weer in onze salon te verwelkomen.

Liefs,
brenda, Bianca en Monika
Tijd voor
de kap­per?
haar en
hoofd­huid
behandeling­en
dames knippen 
€ 27,50
€ 27,50
heren knippen 
€ 25,00
€ 25,00
Dames was­sen + knip­pen + drogen 
€ 35,00
€ 35,00
heren was­sen + knippen 
€ 28,00
€ 28,00
kin­de­ren 0 t/m 4 jaar 
€ 15,00
€ 15,00
uit­groei + knippen * 
€ 73,00
€ 73,00
kleu­ren hele­maal + knippen * 
€ 83,00
€ 83,00
Full Head High / lowlights * 
€ 134,50
€ 134,50
per­ma­nent helemaal * 
€ 83,00
€ 83,00
* Prijzen zijn vanaf. Toeslag indien er meer haarproducten nodig zijn.
wie we zijn
hair­7even

Hair7even is een klei­ne gezel­li­ge kap­sa­lon voor het hele gezin. Onze haar­sty­lis­ten, Bren­da en Bian­ca, heb­ben hart voor het vak en nemen de tijd voor je. Ze hou­den de laat­ste haart­rends scherp in de gaten en zijn gespe­ci­a­li­seerd in haar- en hoofd­huid­pro­ble­men. Heb je een vraag of wil je advies? Laat het ons weten, we hel­pen je graag verder! 

DE VOORDELEN VAN HAIR7EVEN
  • Altijd gra­tis en vrij­blij­vend advies
  • Gra­tis pony- en nek service
  • Voor­af dui­de­lij­ke prijsafspraak
Blijf op
de hoog­te!
Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuws­brief en blijf op de hoogte!